Ülkemizin en güzide ve yaşanabilir illerinden biri olan İzmir’de gelişmiş ve yerleşik bir doğal gaz sistemi bulunmaktadır. Özellikle son 10 yılda yoğun bir şekilde kullanımı yaygınlaşan; doğaya uyumluluğu, ekonomik olması ve pratik olması ile