Ülkemizin en güzide ve yaşanabilir illerinden biri olan İstanbul’da gelişmiş ve yerleşik bir doğal gaz sistemi bulunmaktadır. Özellikle son 10 yılda yoğun bir şekilde kullanımı yaygınlaşan; doğaya uyumluluğu, ekonomik olması ve pratik olması ile