Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri Kanada gibi gelişmiş ülkelerde hastaneler giderek küçülmekte ve dal hastaneleri halini almaktadır.Oysaki günümüz Türkiye’sinde yeni moda devasa şehir hastaneleri olmuştur. Özellikle yaşlıların çoğunlukla gittiği hastaneler için ulaşım oldukça